ยาชาแบบทา ประเภทน้ำ

%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%992

ยาชาแบบทา ประเภทน้ำ  เป็นยาชาประเภทนึง  ที่นิยมใช้กันมากพอสมควร

วาระในการใช้ยาชาแบบทา ประเภทน้ำนั้น   สามารถใช้ได้  โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการแรป

สามารถ  ทาได้ในตำแหน่งที่ต้องการทันที   ทั้งในจุดที่  ยังไม่เกิดบาดแผล   และจุดที่เกิดบาดแผลแล้ว

 

ยาชาแบบทา ประเภทน้ำๆนี้    อาจแบ่งย่อยได้จากวิธีการใช้  เช่น

1.แบบประเภท สเปรย์   ใช้ฉีดพ่น  ในบริเวณที่ใช้งาน ตามจุดต่างๆ

2.แบบทา  โดยการทาไปลงบริเวณพื้นผิวที่ต้องการ

3.แบบหยด   ก็สามารถ  หยดลงพื้นผิวนั้นๆได้ทันทีเช่นกัน

 

โดยหลักการ  ยาชาแบบทา ประเภทน้ำนี้   มักมาจากหัวเชื้อเดียวกัน   แต่ถูกเพิมเติม

หรือ สับเปลี่ยนวิธีการใช้   ให้เหมาะกับการใช้งานนั้นๆ   เท่านั้นเอง

%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%992

 

%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%99

 

%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%99-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3085-3630519

 

Comments

comments